Subsidie mogelijk voor opknappen winkelgevels in Rheden, Velp en Dieren

Ondernemers in de winkelgebieden in de dorpen Rheden, Velp en Dieren kunnen financiële ondersteuning van de gemeente krijgen als ze de gevels van de winkelpanden opknappen. Zodat - naast andere maatregelen - het winkelgebied een beter aanzien krijgt.

De subsidieregeling is per 1 augustus aanstaande van kracht onder de naam: Gevelfonds Rheden 2018. Uiteraard zijn aan de regeling voorwaarden verbonden. De subsidie bedraagt 50% van de investeringskosten, maar niet meer dan 1.500 euro per strekkende meter gevel met een maximum van 5.000 euro per gevel. En voor hoekpanden met twee winkelgevels maximaal 10.000 euro.

De regeling is tot stand gekomen in samenwerking tussen de gemeente en belangenorganisaties. Voor het dorp Rheden hebben belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang en ORDS (Ondernemend Rheden en De Steeg) zich sterk gemaakt voor een regeling waar zoveel mogelijk ondernemers gebruik van kunnen maken.

Het is hard nodig dat sommige winkels in het winkelgebied van het dorp Rheden een opknapbeurt krijgen. Zo zijn er tal van zaken die niet meer aan de gevels horen, zoals oude steunen en (slordige) bekabeling en dient er achterstallig onderhoud te worden gepleegd. Maar er zijn meer mogelijkheden tot verbetering. De gemeente heeft daarvoor zogenoemde ‘Bouwstenen’ met voorbeelden van verbetermogelijkheden beschikbaar.

Rhedens Dorpsbelang en Ondernemend Rheden en De Steeg (ORDS) maken zich sterk om het winkelgebied aantrekkelijk te maken en te behouden. Dat is niet alleen in het belang van de ondernemers zelf, maar voor alle inwoners/consumenten en bezoekers van ons dorp. Zodat het winkelbestand behouden blijft en het plezierig winkelen en wonen is.

Dit jaar is begonnen de winkelstraat te versieren met bloembakken aan de lantaarnpalen. Dat ziet er al een stuk gezelliger uit. Om dat de komende jaren zo te houden en ook aandacht te besteden aan een mooie versiering tijdens de feestdagen, wordt een aanzet gemaakt een BIZ (Bedrijven Investerings Zone) op te zetten.

Een BIZ is een organisatievorm waar alle ondernemers/winkeliers aan deelnemen. Dat biedt kansen om het winkelgebied de komende jaren op verschillende manieren aantrekkelijk te houden.

Op individueel niveau bevordert het Gevelfonds Rheden 2018 het opknappen van winkelpanden.

Download hier de onderstaande bijlage door op het pdf icoontje te klikken:

 Regeling Gevelfonds Rheden 2018

 Bouwstenen

Search